FPKPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepadaTuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

Pengikut

Jumlah Pengunjung Sejak 2005

Khamis, Mei 19, 2016

Pra-Penulisan Catatan Perjalanan ke Kampung Gelam

Dalam tahun ini Cikgusir sudah berjaya menunaikan hasrat untuk melawat Pusat Warisan Melayu (Singapura). Hasrat tersebut timbul ketika melawat Makam Sultan Husain Shah di Tengkera, Melaka. Tapi jari jemari ni masih belum ada semangat hendak menulis. Ilham juga belum timbul. Apa yang mampu, Cikgusir guna THINGLINK untuk bina satu persembahan berdasarkan gambar di hadapan bangunan Istana Kampung Gelam.