FPKPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepadaTuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

Pengikut

Jumlah Pengunjung Sejak 2005

Selasa, Ogos 01, 2017

ukhai 4.3 by Flash Fair As I
seht teew ffad lido
worg ymni dnim reve 
yady evol ouoy dymh 
offa lid


[ukhai] [4.3]


(Flash Fair As I)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Ulasan anda adalah tanggungjawab anda sendiri.